Česká republika Česká republika

  • Sviatky a udalosti

    Prvým štátnym sviatkom roku je hneď prvý deň roku, kedy sa oslavuje vznik samostatnej Českej republiky po rozdelení Československa 1.januára 1993. 8. máj je dňom víťazstva spojeneckých armád nad nemeckými okupantami v roku 1945, čím skončila druhá svetová vojna. 5. júla je Ďeň slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda, Ktorí na naše územie v roku 863 priniesli kresťanstvo a napr. nový typ písma. 6. júl je Dňom upálenia majstra Jána Husa (1415), čo bol kňaz a reformátor katolíckej cirkvy. 28. septembra, Deň českej štátnosti, je spojený so svätováclavskou tradíciou. V tento deň bol zavraždený dnes Svätý Václav. Každoročne sa koná svätováclavská púť a prezident udeľuje medaile ľuďom, ktorí prispejú českej štátnosti. Presne za mesiac je Deň vzniku samostatného československého štátu, kedy v roku 1918 vznikla tzv. prvá republika. 17. november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, kedy bol v roku 1939 pri študentskej demonštrácii zastrelený študent Ján Opletal. Následovalo uzavrenie vysokých škôl, popravy, perzekuce. Pri pripomenutí tohoto smutného dňa v roku 1989 odštartovali protikomunistické demonštrácie, ktoré boli zakončené pádom komunizmu. Medzi hlavné sviatky v Česku patria Veľká noc a Vianoce, pre deti sú to letné prázdniny v júli a auguste. Veľkou kultúrnou udalosťou je medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch, ktorý sa koná každoročne na začiatku júla.