Česká republika Česká republika

  • Fauna

    V českej prírode sa darí zajacom, svišťom, kunám či norkom. Na poliach taktiež môžete zahliadnuť divokú zver, bažanty, koroptve alebo divoké prasatá. Ďalej sú časté kačice a husy.