Kanárske ostrovy Kanárske ostrovy

  • Zdravie

    V styku so SR nie je predpísané žiadne očkovanie proti infekčným chorobám. Pravidelné užívané lieky a všetky tekutiny sa musia podľa nového medzinárodného predpisu pre leteckú dopravu zabaliť do uzavierateľných plastových sáčkov pred vstupom na palubu lietadla. Na tekutiny umiestnené v batožinovom priestore sa toto nariadenie nevzťahuje.

    Lekárska starostlivosť je k dispozícii v tzv. Centros médicos. Lekári ambulantného oddelenia ordinujú 24 hodín denne, dokonca i cez sviatky. Za konzultáciu sa platí v hotovosti. Po návrate poisťovne preplácajú len predpísané lieky. Miestne lekárne, označené zeleným maltézskym krížom a nápisom Farmacia, sú otvorené od 9 do 20 hodiny.

    Telefonne číslo 112 slúží k privolaniu vozu rychlej záchrannej služby. 092 je spojenie na mestskú políciu a číslo 090 vytočte v prípade potreby hasičského zásahu.