Alžírsko Alžírsko

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Pozemná hranica medzi Marokom a Alžírskom je stále uzavretá, je možné zdolať ju iba lietadlom. Do Alžírska je však možné dopraviť sa i loďou. Medzi Francúzskom (Marseille) a Alžírskom (Alger, Béjaïa, Skikda, Annaba, Oran) premávajú po celý rok trajekty. Je možné využiť služby či už alžírskej spoločnosti ENTMV alebo francúzskej SNCM. Cesta z Alžíra do Marseille trvá približne 20 až 25 hodín. Minimálna doba pristavenia vozidla je 3 hodiny pred plánovaným odplávaním. Lode sa plavia aj zo španielskej Almerie a od roku 2005 aj z Barcelony. Po Alžírsku môžete cestovať vlakmi, autobusmi, autami či využívať taxi službu. Mestská autobusová hromadná doprava je neprehľadná. V centre hlavného mesta zaisťuje spojenie štátna spoločnosť ETUSA a dopravu na predmestiach zabezpečujú malé súkromné dopravné spoločnosti. Kvalita dopravných prostriedkov je veľmi nízka. Zastávky nie sú označené. V železničnej prevádzke je iba niekoľko tratí, jedenkrát denne jazdí vlak Alžír-Constantine a dvakrát denne Alžír-Oran. Trate aj vozne sú však vo veľmi zlom technickom stave. Počas svojho pobytu v alžírsku môžete natrafiť na tri druhy taxíkov. Kolektívne (s označeným miestom dojazdu na streche), bežné taxíky a taxíky jazdiace „načierno" s vyššou úrovňou dopravy. Ceny nie sú pevné, musíte byť pripravení zjednávať cenu. Ak by ste sa rozhodli pre dopravu autom, treba mať na pamäti, že tu neplatí zelená karta, treba sa preukázať technickým preukazom vozidla. Odporúča sa mať medzinárodný vodičský preukaz. Na hraničnom prechode občan nadobudne turistickú kartu, oranžovú, s maximálnou platnosťou tri mesiace a musí uzatvoriť turistickú poistku s minimálnou platnosťou na jeden mesiac. (Cena za 3 mesiace je cca 15€ - 1800 DZD) Bez tohto poistenia nie je vozidlo prepustené z priestoru prístavu alebo colnice. Ak nie je vodič majiteľom vozidla, je na colnici požadovaná plná moc majiteľa vozidla udelená na vodiča, aby mohol používať vozidlo. Cestovať sa odporúča iba po hlavných trasách a nikdy nie v noci. V Alžírsku je stav vozoviek zlý, stretnete sa s nedostatočným dopravným značením či nerešpektovaním dopravných predpisov domácimi vodičmi. Môže sa stať, že vám bude robiť problém nájsť čerpaciu stanicu s bezolovnatým benzínom. Aj kvalita benzínu je sporná. Vo večerných a nočných hodinách niektorí vodiči nesvietia, iní používajú iba parkovacie svetlá.