Alžírsko Alžírsko

  • Cestovné doklady

    Na cestu do Alžírska potrebujete platný cestovný pas platný minimálne 5 mesiacov odo dňa začatia cesty s udeleným vízom. Pri príchode do krajiny sa vyžaduje minimálna výmena vo výške 44€ na osobu a pobyt a vyplnenie devízovej deklarácie. Ak osoba prichádza na pozvanie, v ktorom je uvedené, že pozývajúca osoba uhradí všetky náklady spojené s jej pobytom, splnenie povinnej minimálnej výmeny valút sa nevyžaduje.

  • Víza

    Vízum nutné pri všetkých druhoch pasov.

  • Colné a devízové predpisy

    Neodporúča sa dovoz alkoholických nápojov. Na elektroniku (počítač, fotoaparát, videokamera a pod.) je vystavované colné prehlásenie s maximálnou platnosťou 3 mesiace. Povolené množstvá: 200 ks cigariet alebo 100 ks cigár, 50 cigarillos, 250 g tabaku, 2 litre vína alebo 1 liter alkoholu, 50 g parfumu alebo 250 ml toaletnej vody. Dovoz drog, vojenských zbraní, munície a "tovaru, ktorý odporuje dobrým mravom a morálke", je zakázaný. Alžírsky právny poriadok nerozlišuje tzv. vedomé či nevedomé držanie drog. Výška dovozu valút do zeme nie je obmedzená, ale valuty je nutné deklarovať pri príjazde. Pre nerezidentov v Alžírsku je možné zakúpiť letenky a lístky na loď výlučne za dináre vymenené v banke (pri nákupe nutné predložiť potvrdenie o výmene). Kreditné karty nie je možné použiť pri bežných platbách, s výnimkou veľkých hotelov. Ohľadne dovozu a vývozu vám odporúčame informovať sa pri vybavovaní žiadosti o vízum.