Rakúsko Rakúsko

  • Sviatky a udalosti

    Medzi hlavné rakúske sviatky rovnako ako u nás patria Vianoce a Veľká noc. Ďalšími sviatkami je 1. máj, ktorý je Dňom práce. Ďalším výnimočným dňom je 9. máj, čo je deň Nanebevstúpenie Pána. 30. máj sa oslavuje Božie telo, 15. augusta Nanebevzatie Panny Márie, 26. októbra je Štátny sviatok a 1. novembra sa oslavuje deň Všech svätých. 8. decembra je dňom Nepoškvrneného počatia. Medzi významné kultúrne udalosti patrí Mozartov týždeň, ktorý sa odohráva behom januára v Salzburgu. Február je mesiac, kedy po celom Rakúsku prebiehajú masopustné sprievody. V máji sa zase konajú známe Narcisové slávnosti, a to v Ausserlandu.

    V letných mesiacoch sa vo väčších mestách po celom Rakúsku odohrávajú rôzne koncerty. Je to napr. Viedenský festival, ďalej Hudobná jar v Millstattu, Svätodušné koncerty v Salzburgu a Melku alebo Sve na vsi, čo je ľudová hudba a k tomu kulinárske lahôdky v Bad Kleinkirchheim. v júli sa konajú kultúrne dni v Neubergu. Behom letných dní prebiehajú Zámocké hry v Kobersforfu, Letné dni v Melku alebo Hry na nádvorí vo Friesachu. Pre milovníkov staršej hudby sa v Innsbrucku koná Festival starej hudby. K väčším festivalom patrí Medzinárodný festival komornej hudby Austria-Horn. Ďalší medzinárodný festival sa koná v septembri a má názov Medzinárodný folkový festival Mistelbach. V dobe adventu sa po celom Rakúsku konajú rôzne adventné koncerty a výstavy. Prekrásna je taktie vianočná Viedeň, ku ktorej neodmysliteľne patrí pravý viedenský punč.