Poľsko Poľsko

  • Zdravie

    Turisti môžu v neodkladných situáciách obdržať bezplatné lekárske ošetrenie v rozsahu poistenia svojej krajiny, ale nevyhnutnosťou je preukázanie sa formulárom E-111 potvrdeným kompetentnou poisťovnou svojej krajiny. Formulár E-112 potvrdený danou poisťovnou oprávňuje k lekárskemu ošetreniu aj v iných než neodkladných situáciách. Pre viac informácií odporúčame obrátiť sa na konkrétnu zdravotnú poisťovnu.