Poľsko Poľsko

 • Možnosti cestovania a dopravy

  Vodičské preukazy vydané členskými krajinami sú uznávané v Poľsku a majú platnosť podľa vyznačenia v danom dokumente.Vodič je povinný mať pri sebe osvedčenie o technickom preukaze a doklad o zaplatenom povinnom poistení.

  Upozorňujeme na nebezpečenstvo odcudzenia, resp. na nebezpečenstvo vlámania do vozidiel, predovšetkým potom do osobných vozidiel. Je nutné dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti, najmä pri jazde v nočných hodinách. Odporúčame parkovať na strážených parkoviskách, ako aj nezastavovať, najmä v noci, na odľahlých parkoviskách. Rovnako tak je nutné dôsledne dbať na zamykanie vozidla a to aj v miestach ako je čerpacia stanica. Veci je nutné umiestni tak, aby bolo minimalizované riziko odcudzenia (cennosti rozdeliť na niekoľko miest oddelene, riadne uzavrieť batožinu, nenosiť kabelku cez rameno, za jazdy nenechávať vo vozidle pri neuzamknutých dverách cennosti na sedadle vedľa vodiče, vyvarovať sa noseniu cenných šperkov na miestach s veľkou koncentráciou ľudí). Pri spisovaní policajného protokolu je nutné domáhať sa presných údajov a trvať na prítomnosti tlmočníka, v prípade problémov sa potom domáhať spojenia s konzulárnym oddelením veľvyslanectva alebo generálneho konzulátu, resp. s nepretržitou službou týchto úradov v Poľsku.

  Vodiči i všetky ďalšie osoby vo vozidle musia využiť bezpečnostné pásy (na predných aj zadných sedadlách), dieťa do 12 rokov a do 150 cm výšky musí sedieť v detskej sedačke s atestom, je zakázané používať za jazdy mobilné telefóny (to neplatí, ak je inštalovaná ?hands free? sada).

  Od začiatku októbra do konca februára následujúceho roka je vodič povinný mať rozsvietené svetlá aj cez deň. Rovnako odporúčame, aby sa vodiči zoznámili s poplatkami za užívanie niektorých ciest a diaľníc. V Poľskej republike je povolený maximálny obsah alkoholu v krvi do 0,2 promile.

  Upozorňujeme na neukáznenosť poľských vodičov a nedodržiavanie základných pravidiel cestnej premávky. Odlišné sú i niektoré zvyklosti, odbočovanie cez stredný deliaci pás štvoprúdových vozoviek, dodržiavanie pravidla prednosti pre chodca, ktorý vstúpil na prechod, odlišná je úprava značenia na kruhových objazdoch. Na cestách sú často vyjazdené hlboké koľaje zťažujúce jazdu, najmnä pri daždi sú veľmi nebezpečné.