Poľsko Poľsko

  • Ďalšie upozornenia

    Poľská republika je krajinou s tradičným náboženským cítením, forma zbožnosti je však odlišná od našich zvyklostí. V cirkevných priestoroch je nutné sa chovať primerane.