Poľsko Poľsko

 • Sviatky a udalosti

  Stále sviatky

  1. januára Nový rok (Nowy Rok)
  1. mája Sviatok práce (Świeto Pracy)
  3. mája Ústava 3. mája (1791) (Uchwalenie Konstytucji 3 Maja)
  15. augusta Nanebevzatie Panny Márie (Matki Boskiej Zielnej, Cud nad Wisłą)
  1. novembra Všech svätých (Wszystkich Świętych)
  11. novembra Deň nezávislosti Poľska (1918) (Odzyskanie Niepodległości)
  25. decembra - 26. decembra Vianoce (Boże Narodzenie)

  Pohyblivé sviatky

  Veľkonočná nedeľa (Zmartwychwstanie Pańskie - Niedziela Wielkanocna)
  Veľkonočný pondelok (Poniedziałek Wielkanocny)
  Tela a Krve Pána - Božie telo (Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało)