Kuba Kuba

  • Vlastnosti elektrickej siete

    110 V/60 Hz, vo väčšine hotelov sa rovnako používajú paralelné siete s 220 V/50 Hz. Cez to doporučujeme vziať si adaptér so sebou.

  • Telefonovanie

    Telefonovať je možné z miestnych telefónnych automatov na telefónne karty (karty sa predávajú v hodnote 10,- convertible peso) alebo z hotelov (počítajte s hotelovou prirážkou). Slovenské mobilné telefóny s aktivovaným medzinárodným roamingom fungujú bez problémov.