Fínsko Fínsko

  • Zdravie

    Medzi Slovenskou republikou a Fínskom nie je žiadna dohoda o bezplatnej zdravotnej starostlivosti, stále aj tu však platia všeobecné zásady EU. Vďaka nim vám slovenská zdravotná poisťovňa uhradí mnohé procedúry zdravotnej starostlivosti. Rozhodne sa vyplatí zariadiť si pred vycestovaním bežné komerčné zdravotné poistenie, ktoré vám rovnako veľkú časť verejnej lekárskej starostlivosti preplatí. Súkromné ošetrenie si však budete musieť zaplatiť sami. Pred odjazdom z SR sa rovnako nezabudnite dostatočne zásobovať liekmi, ktoré sú vo Fínsku o poznanie drahšie. Naviac je nutné počítať s tým, že pokiaľ plánujete precestovať sever Fínska, kde je veľmi malá hustota osídlenia, môže byť veľký problém tu nejakú lekáreň vôbec nájsť. Všeobecne je fínska zdravotná starostlivosť na veľmi vysokej úrovni.