Cyprus Cyprus

 • Sviatky a udalosti

  Náboženské sviatky hrajú hlavnú rolu. Najdôležitejšie sviatky sú Veľká noc, Svätodušný sviatok, Karneval a sviatok zosnulej Panny Márie. Vianoce tak významné nie sú. Každý rok dostanete zdarma v CK prehľad rôznych spoločenských a kultúrnych akcií, ktoré sa na ostrove usporadúvajú. 
  V marci: Karneval - fašiangové bály nechýbajú v žiadnom väčšom hoteli, Grécky národný sviatok
  V apríli: Veľký piatok a Veľká noc
  V máji: Kvetinové korzo - niečo ako májový sprievod u nás
  V júni: Svätodušné sviatky a Shakespearovo divadlo, kedy sa hrajú v divadle jeho hry
  V júli: Divadelný festival
  V auguste: Skonanie Panny Márie
  V septembri: Vinobranie
  Skoro nikde nie je v štátny sviatok otvorené.