Cyprus Cyprus

  • Fauna

    Fauna je veľmi rozmanitá predovšetkým čo sa týka rýb. Je ich tu približne 190 druhov. Muflóny sú najpočetnejšou skupinou cicavcov. Pozoruhodné zastúpenie má i ríša vtákov.