Bulharsko Bulharsko

  • Zdravie

    Od 1.1.2002 je nutné, aby mal každý cudzinec vstupujúci na územie Bulharska, zdravotné poistenie. Povinné očkovanie sa nevyžaduje. Od júla 2004 je v platnosti nové nariadenie o povinnom zdravotnom poistení pre cudzincov, ktorí sa krátkodobo zdržiavajú na území BR, alebo ním tranzitujú. Cudzinec musí byť pri krátkodobom pobyte (do 90 dní) alebo pri tranzite územím BR povinne vybavený poistkou pokrývajúcou náklady na ošetrenie a liečbu v zdravotníckych zariadeniach pri náhlych ochoreniach a úrazoch v minimálnej čiastke vo výške 12 000 BGN (cca 238 000 Sk). 

    Úroveň lekárskeho ošetrenia síce nie je zlá, avšak ovplyvňuje ju stav zdravotníckych a nemocničných zariadení a nedostatok liekov. Ošetrenie v súkromných zdravotníckych zariadeniach je potrebné si uhradiť.