Bulharsko Bulharsko

  • Fauna

    V nižších oblastiach žijú rovnaké zvieratá, ako v našich lesoch, teda diviaky, líšky, srnce a zajace. Vo vyšších polohách sa objavujú kamzíky a muflóny. Bulharsko je preto častým cieľom poľovníkov. Dovoz loveckých trofejí podlieha zvláštnym colným predpisom. Je prísne zakázaný vývoz predmetov pochádzajúcich alebo vyrobených zo zvierat voľne žijúcich a všetkých živých zvierat bez špeciálneho povolenia. V roku 1991 Bulharsko podpísalo medzinárodnú dohodu CITES, ktorá sa týka zákazu obchodu s ohrozenými druhmi zvierat a rastlín. Pri porušení tohto zákona hrozí trestné stíhanie, preto sa rozhodne neodporúča vyberať si vyššie uvedené ako suvenír. 

    Mnoho druhov vodných a bahenných vtákov, vrátane tých ohrozených, žije v oblasti rozsiahlych vodných plôch a močiarov pri mestečku Durankulak. Veľké množstvo chránených zvierat nájdete v Národnom parku Zlaté piesky. Na jeho chránenom území leží rozsiahly a veľmi obľúbený hotelový komplex. Známy turistický rezort Rusalka je súčasťou prírodnej rezervácie Taukliman, ktorá je domovom pre vzácne druhy vtákov a plazov. K mestu Burgas priliehajú tri veľké jazerá. Ide o veľmi cennú ornitologickú oblasť, hniezdo vtákov, ako sú pelikány, ibisy a volavky. V okolí rieky Ropotamo sa rozkladá rovnomenná prírodná rezervácia. Chráni vzácne druhy vtákov, korytnačiek a hadov, rýb, žijú tu i vlky a šakaly. Charakter miesta ľahko navádza dojem subtropickej klímy. Nedotknutú podobu prírody zachováva tiež rozlohou najväčší prírodný park v Bulharsku, Strandža. Táto oblasť je bývalou súčasťou pohraničného pásma s obmedzeným prístupom. Turisticky atraktívnym delfináriom sa môže pochváliť mesto Varna. Vo vodách Čierneho mora je možné vidieť tiež delfíny alebo tulene. 

    V Bulharsku sa môžete stretnúť i s niektorými nebezpečnými druhmi zvierat. Obývajú prevažne oblasti horských lesov. Môžete tu zahliadnuť rysy, medvede alebo vlky. Najväčšie riziko predstavujú hady, ktorých výskyt je v Bulharsku pomerne veľký, rovnako tak i počet ich druhov.