Bulharsko Bulharsko

  • Možnosti cestovania a dopravy

    V Bulharsku sú tri medzinárodné letiská - Sofia, Burgas a Varna. Let do Bulharska trvá z Bratislavy 1 hodinu a 30 minút. Do Bulharska je možné sa dopraviť taktiež vlakom. Tento spôsob je však stále pomerne komplikovaný a nákladný, i keď sa bezpečnostná situácia na železnici v poslednej dobe výrazne z lepšila. Najlacnejším variantom dopravy do Bulharska je rozhodne doprava autobusová. Do hlavného mesta Sofie trvá cesta autobusom od 24 hodín vyššie, k moru asi 30 hodín.  K vstupu do Bulharska potrebujú občania SR cestovný pas platný ešte najmenej 3 mesiace po návrate, od októbra 2006 stačí i občiansky preukaz. Do 48 hodín po vstupe do krajiny je potrebné splniť povinnosť prihlásenia k pobytu. Za klientov cestovnej kancelárie robí registráciu práve príslušná CK. Do Bulharska je povolený dovoz primeraného množstva cigariet, alkoholu a potravín. Je zakázaný dovoz drog, zbraní, výbušnín a paliva v kanistroch. Dovoz umeleckých diel, loveckých trofejí a starožitností je značne obmedzený. 

    Verejnú dopravu v Bulharsku zaisťujú hlavne autobusy a taxíky. Autobusová sieť je pomerne hustá a ceny sú nízke. Typické je niekoľkominútové meškanie liniek a nie je možné sa 100% spoliehať na cestovné poriadky. Na niektorých, najmä diaľkových trasách, sa o dopravu starajú súkromné firmy, čo je istou zárukou modernejšej a komfortnejšej prepravy. Bulharské taxíky majú žltú farbu a sú cenovo dostupné. V noci a v turisticky najviac vyťažených lokalitách môžu byť ceny vyššie. 

    Rovnako je možné využiť ponuku niektorej súkromnej firmy a požičať si automobil. Cena sa pohybuje okolo 1500 na deň a väčšinou nezahŕňa poistenie vozidla ani palivo. Vodič musí byť držiteľom vodičského oprávnenia minimálne 1 rok a musí byť starší ako 21 rokov. V Bulharsku platia určité špecifikácie v dopravných predpisoch. V obci je najvyššia povolená rýchlosť pre osobné automobily 50 km/h, mimo obec 90 km/h a na diaľnici 120 km/h. Pre vodičov, ktorí vlastnia vodičský preukaz menej než 2 roky, je najvyššia povolená rýchlosť mimo obec 70 km/h a na diaľnici 100 km/h. Mimo veľké mestá sú dopravné pokyny často písané len cyrilikou. Súčasťou povinnej výbavy vozidla je okrem výstražného trojuholníka aj hasiaci prístroj. Pokuty za dopravné priestupky (jazda pod vplyvom alkoholu, nepoužitie bezpečnostných pásov, zlé parkovanie alebo prekročená rýchlosť) sú v Bulharsku výrazne vyššie než v SR.