Bulharsko Bulharsko

 • Dôležité kontakty

  Polícia 166 
  Dopravná polícia (KAT) 165 
  Prvá pomoc (barza pomošt) 150 
  Cestná pomoc (patna pomošt) 146 
  Horská záchranná služba (planinska spasitelna služba) 9555665, ( 0888/621286) 
  Hasiči 160