Bali Bali

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Hustá letecká sieť veľmi lacno spája najväčšie a najdôležitejšie mestá a ostrovy. Ešte lacnejším variantom sú lodné spoje, ktoré operujú prakticky v celej Indonézii. Vo vnútrozemí je najlepšie cestovať autobusmi (rôznych tried a kvalít), vlakom je možné cestovať len na Jáve a Sumatre. Vlaková aj autobusová doprava ponúka veľa možností a je veľmi lacná. Stále populárnejšie je zapožičanie motorky alebo auta (pri pobyte v určitej oblasti), pokiaľ, samozrejme, viete jazdiť vľavo vo veľmi neprehľadnej premávke. Vo väčších mestách odporúčame na krátke vzdialenosti využiť služby taxi, ktoré sú v porovnaní s Európou skoro zadarmo.