Bali Bali

  • Zdravie

    Dobrú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť poskytujú iba pomerne drahé zdravotnícke zariadenia. Odporúča sa očkovanie proti vírusovej hepatitíde A (B pri dlhšom pobyte, vysoko endemická je aj vírová hepatitída E), poliomyelitíde a brušnému týfusu. Pred odjazdom na Bali je potrebné preveriť platnosť očkovania proti tetanu, popr. proti poliomyelitíde. Na získanie pracovného povolenia musí mať cudzinec potvrdenie o negatívnom výsledku testu na HIV. Medzi zvieratami je značne rozšírená besnota, pri pobyte v neprehľadnom teréne hrozí nebezpečenstvo uštipnutia jedovatými hadmi.

    Odporúča sa dbať na základné hygienické pravidlá - piť len balenú vodu, stravovať sa v zariadeniach strednej a vyššej cenovej úrovne (v žiadnom prípade nekonzumovať tepelne nedostatočne spracované hydinové mäso či vajcia), ovocie a zeleninu pred požitím umyť, do nápojov si nikdy nedávať ľad. Vhodné je vziať si so sebou lieky proti črevným ťažkostiam. Zásadne nekonzumovať arak ani miešané nápoje na jeho základe, pretože sa jedná o lokálne tradičnú pálenku, destilovanú za veľmi primitívnych podmienkach bez náležitej technologickej kontroly. V minulosti dochádzalo opakovane k otravám metanolom, na jar 2009 napr. v dôsledku požitia araku z rovnakého zdroja zomrelo cez 20 cudzincov.