Bali Bali

 • Cestovné doklady

  Cestovný pas platný ešte minimálne 6 mesiacov. Pri prílete do Indonézie je nutné vyplniť pasovú sprievodku a uchovávať ju v pase po celú dobu pobytu v krajine. Odletový diel pasovej sprievodky sa odovzdáva pasovému úradníkovi pri odlete z krajiny a za jeho stratu hrozí pokuta.

 • Víza

  Slovenskí občania potrebujú pre vstup na územie Indonézie vízum, o ktoré je možné požiadať na Veľvyslanectve Indonézie v Bratislave. Podľa nového predpisu sa od mája roku 2003 víza vydávajú len na 30 dní pobytu.

 • Colné a devízové predpisy

  Pri príjazde do krajiny je potrebné na letisku vyplniť colnú deklaráciu, ktorá špecifikuje rôzne kategórie dovozových obmedzení: 
  a) bezcolne sa dá doviezť tovar v hodnote 250 USD na osobu alebo 1000 USD na rodinu (nevzťahuje sa na použité zvršky). Tovar nad uvedené limity podlieha dovoznému clu. 
  b) je povolené doviezť 200 ks cigariet, 50 ks cigár, 100 g tabaku alebo 1 liter alkoholu na dospelého cestovateľa. Tovar nad uvedené limity podlieha zhodnoteniu za prítomnosti colného dohľadu. 
  c) dovoz živých zvierat a rýb, rastlín a výrobkov tohto pôvodu podlieha karanténnej inšpekcii. 
  d) je zakázaný dovoz narkotík (na pašovanie narkotík sa vzťahuje trest smrti), liekov (okrem liekov určených na osobné použitie), strelných zbraní, iných zbraní, munície, laserových zbraní, výbušnín, pornografie, čínskej tlače, čínskych liečiv, vysielačiek, bezdrôtových telefónov. 
  e) cenzúre podlieha dovoz nahraných videokaziet, laserových videodiskov a iných nahrávok. 
  Dovoz a vývoz valuty nie je oficiálne obmedzený, vyššie čiastky sa však odporúča pri prílete deklarovať v záujme ich bezproblémového vývozu. Je povolený dovoz miestnej meny v hodnote do 5 mil. RP na osobu, čiastku nad 5 mil. RP je potrebné deklarovať a dovoz čiastky nad 10 mil. RP je možný iba s už vystaveným povolením Indonézskej štátnej banky (Letter of Permission, Bank Indonesia). 
  Na pašovanie narkotík sa vzťahuje trest smrti.