Bali Bali

 • Cestovné doklady

  Cestovný pas platný ešte minimálne 6 mesiacov. Pri prílete do Indonézie je nutné vyplniť pasovú sprievodku a uchovávať ju v pase po celú dobu pobytu v krajine. Odletový diel pasovej sprievodky sa odovzdáva pasovému úradníkovi pri odlete z krajiny a za jeho stratu hrozí pokuta.

 • Víza

  Slovensko je od 28. apríla 2022 zaradené medzi krajiny na ktoré sa vzťahuje režim víza po príchode (Visa on Arrival) za účelom turistiky.

  Spomínané vízum je platné 30 dní a možno ho jeden krát predĺžiť o ďalších 30 dní. O predĺženie možno požiadať na najbližšom imigračnom úrade, kde sa cudzinec zdržiava a vízum je neprenosné. Na základe tohto druhu víza však nie je možné požiadať o pobyt v Indonézii. Poplatok za vízum po príchode za účelom turistiky je 500 000 IDR (indonézskych rupií).

  Ak žiadate o vízum po príchode za účelom turistiky, je potrebné mať doklad o zaplatení spomínaného poplatku a spiatočnú letenku alebo letenku na pokračovanie cesty do inej krajiny. Indonézske autority rozšírili účel, za akým možno pricestovať do krajiny na víza po príchode. Okrem cestovného ruchu môže ísť o oficiálnu návštevu alebo vládne povinnosti, obchodné stretnutie, obstarávanie tovaru, oficiálne stretnutie alebo tranzit. Od 9. novembra 2022 Indonézia zaviedla elektronické víza po príchode, ako aj elektronické platby za spomínané víza.

  Pri ďalších typoch víz musí slovenský občan požiadať o vízum prostredníctvom sponzora (občana Indonézie alebo indonézskej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za aktivity pozývanej osoby počas pobytu na území Indonézie) elektronicky cez webovú stránku Imigračného úradu Indonézie.

  Okrem bežných náležitostí je potrebné k žiadosti priložiť aj vyhlásenie, že sa žiadateľ zaväzuje dodržiavať všetky zdravotné opatrenia prijímajúcej krajiny. Platba za víza aj samotné schvaľovanie prebieha online a vízum je zaslané na e-mail žiadateľa – aktuálne nie je teda nutné navštíviť Veľvyslanectvo Indonézie v Bratislave.

  Podmienkou vstupu do krajiny je aj potreba preukázať rezerváciu a platbu za ubytovanie počas pobytu v Indonézii.

 • Colné a devízové predpisy

  Pri príjazde do krajiny je potrebné na letisku vyplniť colnú deklaráciu, ktorá špecifikuje rôzne kategórie dovozových obmedzení: 
  a) bezcolne sa dá doviezť tovar v hodnote 250 USD na osobu alebo 1000 USD na rodinu (nevzťahuje sa na použité zvršky). Tovar nad uvedené limity podlieha dovoznému clu. 
  b) je povolené doviezť 200 ks cigariet, 50 ks cigár, 100 g tabaku alebo 1 liter alkoholu na dospelého cestovateľa. Tovar nad uvedené limity podlieha zhodnoteniu za prítomnosti colného dohľadu. 
  c) dovoz živých zvierat a rýb, rastlín a výrobkov tohto pôvodu podlieha karanténnej inšpekcii. 
  d) je zakázaný dovoz narkotík (na pašovanie narkotík sa vzťahuje trest smrti), liekov (okrem liekov určených na osobné použitie), strelných zbraní, iných zbraní, munície, laserových zbraní, výbušnín, pornografie, čínskej tlače, čínskych liečiv, vysielačiek, bezdrôtových telefónov. 
  e) cenzúre podlieha dovoz nahraných videokaziet, laserových videodiskov a iných nahrávok. 
  Dovoz a vývoz valuty nie je oficiálne obmedzený, vyššie čiastky sa však odporúča pri prílete deklarovať v záujme ich bezproblémového vývozu. Je povolený dovoz miestnej meny v hodnote do 5 mil. RP na osobu, čiastku nad 5 mil. RP je potrebné deklarovať a dovoz čiastky nad 10 mil. RP je možný iba s už vystaveným povolením Indonézskej štátnej banky (Letter of Permission, Bank Indonesia). 
  Na pašovanie narkotík sa vzťahuje trest smrti.