Slovensko Slovensko

  • Zdravie

    Na Slovensku dochádza k spoplatneniu niektorých úkonov (napr. za návštevu zdravotníckeho zariadenia – pohotovostnej služby 20,- Sk, za ambulantnú návštevu lekára či zubára 20,- Sk, za deň hospitalizácie 50,- Sk, za prevoz sanitkou 2,- Sk za km). Za vystavenie receptu sa platí 20,- Sk, k tomu je možná ďalšia spoluúčasť v závislosti na zaradení liekov do kategorizačného zoznamu liekov.

    Od týchto poplatkov môže byť v niektorých situáciách upustené (deti do 6 rokov, krízové situácie,...).