Slovensko Slovensko

  • Fauna

    I fauna je ovplyvnená Tatrami. Tu sa nachádza plno vzácnych živočíchov, ktorí sú pod dohľadom vedcov a odborníkov. V horskom stupni, ktorý siaha do 1550 m.n.m. sú časté líšky, vysoká a čierna zver. Dokonca sa tu vyskytujú medvede, rys a výnimočne taktiež vlk. I vtáctvo je tu rozšírené, medzi najvzácnejšie patrí bocian či orol krikľavý. Nie je ťažké na oblohe vidieť nejakého dravca. Vo výške do 1800 m.n.m. žijú kamzíky a svešte. Z vtákov je to sokol sťahovavý alebo orol skalný. Vo vodách sa darí pstruhom, zriedka taktiež vydre riečnej.