Slovensko Slovensko

 • Dôležité kontakty

  Polícia 158

  Požiarna ochrana 150

  Rýchla lekárska pomoc pri vážnych nehodách

  a náhlych ochoreniach ohrozujúcich život 155

  Integrovaný záchranný systém 112

  Linka záchrany(poradenstvo pri poskytování prvej pomoci) 0850 11 13 13

  Horská záchranná služba 18 300

  Letecká záchranná služba 18 155