Albánsko Albánsko

 • Cestovné doklady

  Pri vstupe občanov Slovenskej republiky do Albánskej republiky sa v zmysle miestnej legislatívy vyžaduje platnosť cestovného dokladu (cestovný pas, prípadne občiansky preukaz) po predpokladanom ukončení pobytu v krajine minimálne 3 mesiace pred ukončením platnosti dokladu.

  Pri cestovaní maloletých detí do Albánskej republiky je nevyhnutný platný cestovný pas dieťaťa s platnosťou po predpokladanom ukončení pobytu v krajine minimálne 3 mesiace a pred ukončením platnosti dokladu. Pokiaľ maloleté dieťa cestuje s jedným z rodičov je potrebný súhlas druhého rodiča a pokiaľ cestuje v sprievode poverenej osoby je potrebný súhlas oboch rodičov. Podpisy rodičov musia byť notársky overené a súhlas rodičov musí byť v albánskom, poprípade v anglickom jazyku.

 • Víza

  Maximálna doba bezvízového pobytu v Albánsku pre občanov SR je 90 dní počas obdobia 180 dní. Toto obdobie sa začína počítať od prvého dňa prvého vstupu na územia Albánska. 

  V Albánsku nie je zavedená povinnosť registrácie pobytu cudzincov.  Občania SR nie sú povinní uhradiť pri vstupe do Albánska žiadny vstupný poplatok. 

  Občanom odporúčame, aby si na zastupiteľskom úrade navštevovaného štátu pred cestou vždy overili, či sa podmienky pre vstup a pobyt nezmenili.

 • Colné a devízové predpisy

  Pri vstupe do krajiny nie je predpísaná finančná hotovosť na pobyt. Platiť platobnými kartami je možné v obchodných centrách, väčších reštauráciách a obchodoch najmä v centre mesta. Problémy môžu nastať pri čerpaní PHM na benzínových staniciach, terminály nie sú vždy napojené na online systém. Pre pobyt mimo Tirany je výhodnejšie mať k dispozícii hotovosť, nakoľko sieť bankomatov nie je ešte tak rozšírená.

  Voľný dovoz tovaru: 200 ks cigariet, alebo 50 cigár alebo 250 g tabaku, 1 l liehoviny nad 22%2 l vínneho destilátu alebo nápojov, 2 l vína, 50 g parfumulekárske produkty a lieky len pre vlastnú potrebu, zbrane len s príslušným povolením.

  Zakázaný tovar - dovoz:omamné a psychotropné látky, drogyzbrane, výbušniny a strelivo, nože a smrtiace zbrane, mäsové výrobkyrastliny a rastlinné materiály, falzifikáty valút a miestnej meny, audiovizuálnych nosičovpornografický materiál, tovar a publikácie ohrozujúce verejný poriadok

  Obmedzenia na vývoz: drahé kovy, hodnotné starožitnosti, národné historické artefakty