Albánsko Albánsko

 • Rýchlokurz jazyka

  Hoci albánčina patrí do skupiny indoeurópskych jazykov, nedá sa v skutočnosti povedať, že by mala k niektorému z európskych jazykov blízko. Naopak tvorí albánčina samostatnou vetvu, ktorá sa podľa odhadu vyvíjala už od 5. storočia z ilýrskeho jazyka. Prvé písomné záznamy v albánčine však pochádzajú až z 15. storočia. Tento jazyk má dva dialekty – ghegský a toskický, pričom práve ten toskický bol v roku 1972 oficiálne prijatý ako úradný jazyk Albánska. Albánske písmo je písané latinkou a väčšinu jeho znakov poznáme aj zo slovenčiny. Čo sa týka výslovnosti, má albánčina svoje špecifiká, ktoré je dobré pre správne vyjadrenie sa poznať. Z gramatického hľadiska má tento jazyk najrôznejšie pravidlá, ktorých zložitosť by sa dala prirovnať ku gramatike slovenskej.

  Predtým, než si povieme niekoľko užitočných albánskych fráz a slovíčok, je dôležité upozorniť ešte na jedno špecifikum, ktoré môže mnohých turistov pri komunikácii s Albáncami značne zmiasť. Problém totiž môže nastať pri kývaní hlavou, ako náznaku súhlasu či nesúhlasu. Zatiaľ čo na Slovensku sme zvyknutí pri súhlase kývať vertikálne a pri nesúhlase horizontálne, v Albánsku je to presne naopak. Keď s nami teda Albánec súhlasí, kýva hlavou zľava doprava, a keď nesúhlasí, dáva to najavo kývaním hore a dolu. Neprosté zmätenie následne nastáva, keď pri tomto zápornom kývaní dodá ešte slovo „jo“. Zatiaľ čo Slováci to môžu automaticky pochopiť ako české hovorové „áno“, v skutočnosti nám tým Albánec v slovenskom preklade hovorí „nie“.

  Užitočné frázy:

  Mirëdita.				Dobrý deň.
  Mirëmëngjes.				Dobré ráno.
  Mirëbrëma.				Dobrý večer.
  Mirupafshim.				Dovidenia.
  Si jeni?					Ako sa máte?
  Mirë, falemenderit, po ju?		Mám sa dobre, a vy?
  Si ju quajnë?				Ako sa voláte?
  Mua më qujanë ...			Volám sa…
  Nuk kuptoj shqip. 			Nerozumiem po albánsky.
  A flisni anglisht?			Hovoríte po anglicky?
  Sa kushton kjo?			    	Koľko to stojí?
  Ju lutem.				Prosím.
  Faleminderit.				Ďakujem.
  Po					Áno
  Jo					Nie