Albánsko Albánsko

  • Zdravie

    Pre vstup do Albánska nie je predpísané žiadne povinné očkovanie, očkovací preukaz nie je vyžadovaný. Odporúča sa očkovanie proti hepatitíde A, eventuálne B, prípadne proti encefalitíde. 

    Zdravotná starostlivosť v Albánsku je v porovnaní so zdravotnou starostlivosťou v SR na nízkej úrovni. Zložitejšie úrazy či ochorenia nemožno v Albánsku liečiť a je potrebný prevoz do zahraničia. 

    Zdravotnícke strediská fungujú iba vo väčších mestách a v turistických oblastiach, nie sú však dostatočne vybavené lekárskou technikou a zdravotníckym materiálom. Na vidieku a v horských oblastiach často neexistuje žiadna lekárska starostlivosť.