Vietnam Vietnam

  • Zdravie

    Vietnam je rozvojová krajina, a preto treba počítať s podstatne nižšou úrovňou zdravotníctva a hygieny ako na Slovensku a s ďaleko slabšou zdravotníckou sieťou mimo veľkých miest. Aj vo veľkých mestách sa cudzincom odporúča navštevovať súkromné nemocnice, alebo nemocnice prevádzkované so zahraničnou pomocou. Tam často pracujú zahraniční lekári a hlavne majú lepšie vybavenie. Služby v súkromných klinikách sú drahé. Pri ceste do Vietnamu sa odporúča dobré zdravotné poistenie.
    Vietnam sa stáva rizikovou oblasťou z hľadiska výskytu AIDS. Pri cestovaní v teréne hrozí nebezpečenstvo ochorenia maláriou, horúčkou Denge, japonskou encefalitídou a podobne.