Vietnam Vietnam

 • Colné a devízové predpisy

  Možnosť bezcolného dovozu tovaru pre osobnú potrebu v objeme (počítané na jednu osobu staršiu 16 rokov): 2 l liehovín či vína, 3 l piva, 400ks cigariet, 100ks dútnikov, 500g tabaku, 5kg čaju, 3kg kávy a osobné šperky. Celková hodnota týchto predmetov by nemela presiahnuť hodnotu 300 USD. Elektroniku, valuty nad 7.000 USD, cenné kovy, drahokamy a videokazety je nutné deklarovať v colnom prehlásení v záujme bezkonfliktného odbavenia pri príjazde do VSR.
  Zákaz dovozu zbraní a munície, výbušnín, petárd, pornografických a "politicky závadných" materiálov, cigariet nad povolený limit, starožitností, drog a toxických materiálov.
  Zákaz vývozu starožitností bez povolenia Ministerstva kultúry VSR, vietnamskej meny, chránených živočíchov, plazov a operencov. Pri nákupu všetkých predmetov, ktoré by mohli byť pokladané za starožitnosti, je nutné si uschovať bločky pre prípadnú colnú kontrolu.

  Povinnosť preukázať dostatok finančných prostriedkov na pobyt vo Vietname nie je predpismi stanovená. Rovnako tak cudzinecké, ani devízové predpisy neupravujú povinnú výmenu valút.

 • Víza

  Občania Slovenskej republiky, držitelia cestovných pasov, potrebujú na vstup do Vietnamskej socialistickej republiky vízum.
  Medzi Slovenskou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou je bezvízový režim pre držiteľov diplomatických pasov.
  Občania Slovenskej republiky cestujúci do Vietnamu za turistickým účelom môžu požiadať o elektronické víza (e-visa).
  V otázke udelenia iných druhov víz za iným ako turistickým účelom je možné kontaktovať aj príslušné vietnamské veľvyslanectvá alebo konzuláty.

 • Cestovné doklady

  Slovenský občan musí mať platný cestovný pas s dobou platnosti najmenej 1 mesiac presahujúcou dobu požadovaného víza