Vietnam Vietnam

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Vodičský preukaz SR ani medzinárodný vodičský preukaz na území VSR neplatí. Pri krátkodobých pobytoch odporúčame si prenajať vozidlo so šoférom ( cca 35-50 USD/deň ) alebo motocykel s kapacitou do 50 ccm3. Motocykel je tiež možné prenajať i s vodičom, čo odporúčame vzhľadom na dopravnú situáciu a vzhľadom k tomu, že ani slovenský vodičský preukaz na motocykel tu nie je platný. O cene prenájmu je vhodné sa dohadovať pred uskutočnením cesty, v prípade prenájmu motocyklu bez vodiča odporúčame skontrolovať jeho technický stav.

    pozor na dopravné nehody ( dopravný chaos, absolútne nerešpektovanie predpisov, často neexistujúcu prvú pomoc)