Tibet Tibet

 • Rýchlokurz jazyka

  Tibetčina patrí do skupiny Tibeto-barmských jazykov. Za štandartnú formu sa považuje tzv. Lhaský dialekt. Píše sa tibetským písmom, ktoré bolo vytvorené v 7. storočí. Tibetčina hovorí okolo 6 miliónov hovorcov. V obchodnom a turistickom styku sa používa angličtina.

  Základné frázy anglicky:

  Goodbye Dovidenia
  Good mening Dobrý večer
  Good morning Dobré ráno
  Good night Dobrú noc
  See you later Uvidíme sa neskôr
  See you soon Skoro sa uvidíme
  Hello / Hi Ahoj / Čau
  Yes Ano
  No Nie
  I understand Rozumiem
  I don't understand Nerozumiem
  I don't know Neviem
  Where is the toilet / bathroom. Kde je toaleta?
  What time is it? Koľko je hodín?
  How much is it? Koľko to stojí?
  OK, I´ll take it. Dobre, vezmem si to
  I don´t want it. Nechcem to
  How are you? Ako sa máte?
  Fine, thank you. Dobre, ďakujem
  What is your name? Ako sa voláte?
  My name is … Volám sa …
  Nice to meet you Rád Vás spoznávám
  Please Prosím
  Thank you Ďakujem
  You are welcome Nie je zač
  Excuse me Prepáčte
  I am sorry Ospravedlňujem sa