Tibet Tibet

  • Flóra

    Vegetácia v oblasti Himalájí má suchý stepný a pustinný charakter. S nadmorskou výškou nastupuje alpínsky pás, kde rastú nezábudky, mak, astra, stračka a chochlačkovec. V lesoch na horských úbočiach prevažuje jedľa, smrek, dub a breza. Až do 4500 metrov nad morom rastú kríky, ako sú vratič, zimolez a jalovec. V údolí pozdĺž riek sa pestujú jablká, broskyne, hrušky a marhule. Hlavné poľnohospodárskou plodinou je jačmeň spolu s pohánkou, šošovkou, zemiakmi a ovsom.