Tadžikistan Tadžikistan

 • Sviatky a udalosti

  Tadžici sú indoiránskeho pôvodu a ďalšie etnika majú mongolské korene. Väčšina obyvateľov vyznáva islam, dbá na jeho tradície, sviatky a zvyky. Náboženské udalosti sa odrážajú v miestnom kalendári a cestovatelia by sa krajine mali radšej vyhnúť v období ramadánu, kde je mnoho služieb obmedzených. Obchody sú otvorené vo všedné dni v dobe medzi 10. a 18. hodinou.

  Štátne sviatky
  1. 1. Nový rok
  23.2. Den armády
  8. 3. Mezinárodný deň žien
  21.–22. 3. Navruz
  1. 5. Deň solidarity pracujúcich
  9. 5. Deň víťazstva
  27. 6. Deň národnej jednoty a uzmierenia
  9. 9. Deň nezávislosti republiky Tadžikistan
  6. 11. Deň Ústavy republiky Tadžikistan
  9. 11. Národný deň zmierenia
  Pohyblivé Začiatok a koniec ramadánu