Tadžikistan Tadžikistan

  • Flóra

    Tadžikistan so svojou hornatou krajinou patrí ku krajinám s bohatým prírodným dedičstvom. Celých 93% územia Tadžikistanu pokrývajú hory. Od roku 2006 v krajine vznikajú chránené územia a bojujú tak proti masívnemu odlesňovaniu. V úrodnej krajine sa darí ovocným stromom. Rastú divoko a niektoré odrody sa pestujú. Uvidíte jablone, hrušky, čerešne, pistácie a mandľovníky. V lesoch prevládajú borievky a z bylín sú to paliny a bodliaky. Stredomorskú vegetáciu zastupujú hloh, orech, figovník a platan. Pestuje sa obilie, strukoviny, ovocie, zelenina, orechy, tabak a bavlna.