Tadžikistan Tadžikistan

 • Možnosti cestovania a dopravy

  Pozemná doprava v Tadžikistane so sebou nesie značné problémy. Najjednoduchšie je prenajať si automobil aj so šoférom. Cenu si vždy dohodnite vopred. Auto-požičovne neexistujú, preto zháňajte kontakt na vodičov s vlastnými vozidlami. Cesty sú v zlom stave, objavujú sa kontrolné stanovištia polície a armády a nelegálne stanovištia, ktoré ovládajú banditi. Necestujte v noci a vopred si overte, či sú cesty zjazdné. Tri zo štyroch hlavných trás bývajú cez zimu uzavreté. Dobre udržiavaná je spojnica miest Oš a Chorog, ktorá vedie cez veľkolepé hory Pamíru. Jazdí sa vpravo.

  Vo veľkých mestách jazdia taxíky. O cenu sa nebojte zjednávať. Veľa taxikárov nevlastní licenciu a z pôvodnej ceny zľaví. Oficiálne taxíky sú bezpečné, ale nenastupujte do auta, kde už idú cudzí cestujúci. Adresu cieľovej destinácie si poznačte na papier a ukážte vodičovi.

  Hlavná cesta v Tadžikistane má označenie M41 a meno „Pamir Highway“. Okolo Dušanbe je dobre udržiavaná a v nížinách spevnená. S rastom nadmorskej výšky sa jej kvalita znižuje a v horách ide skôr o prašnú cestu. V zime sú horské úseky nezjazdné.

  Verejná autobusová doprava spája dôležité mestá krajiny, ale cestovný poriadok sa odvíja od počasia. V zime sa spoje obmedzujú. Hustejšiu sieť pokrývajú tzv. maršutky, čiže minibusy, ktoré odchádzajú, akonáhle sa zaplní posledné voľné miesto. Mieri aj do odľahlých miest a dedín v horách. Nástupné miesta a časy odhodu maršutiek zistíte iba od miestnych.

  V Tadžikistane fungujú tri vlakové trate ( Dušanbe – Termez, Dušanbe – Tugul, Samarkand – Chudžand – údolie Fergana). Cestovanie vlakom sa neodporúča kvôli lupičom. Turistom sa radí skyť cennosti do priestoru pod nohami, zavrieť okná a dvere kupé a zaistiť ich drôtom alebo povrazom.