Malta Malta

  • Zdravie

    Povinné očkovanie proti žltej zimnici v oblasti výskytu.

    Doporučené očkovanie - virová hepatitída A a B v závislosti na oblasti a dĺžke pobytu, tetanus, záškrt, spalničky.