Malta Malta

  • Cestovné doklady

    platný cestovný pas

  • Víza

    bezvízový styk

  • Colné a devízové predpisy

    Predmety osobnej potreby spadajú pod bezvízový dovoz. Taktiež 200 cigariet alebo odpovedajúce množstvo dútnikov či tabaku, 1 fľaša vína a liehovín a menšie množstvo parfému nepodlieha precleniu.