Malta Malta

 • Sviatky a udalosti

  Bujaré oslavy všemožných událostí majú na Malte ďalekosiahlu tradíciu. Tú asi najveľkolepejšiu slávnosťou je Karneval, usporiadaný v hlavnom meste Malty Valetta. Karneval začína presne 5 dní pred povestným veľkonočným pôstom, ktorý podĺa tradíc trvá 40 dní. Oslavy karnevalu sú plné pestrých farieb a rôznorodej zábavy. Tradičnou súčasťou Karnevalu je už takmer 300 rokov atrakcia nazývaná Il-Kukkanja, ktorá má svoje miesto na hlavnom námestí mesta. Princip tejto atrakcie spočíva v prekonaní previazaných rebríčkov v snahe dostať sa na stráženú vežu, na jej vrcholku je umiestnená veľká prútená guľa. Okrem košíkov s jedlom, ktoré sú zavesené na rebríčkoch, získa víťaz taktiež lákavú finančnú odmenu.

  Charakter osláv veľkonočných sviatkov s atmosférov Karnevalu ostro kontrastuje. Predveľkonočné oslavy obnášajú predovšetkým tiché náboženské sprievody so sochou Panny Márie. Konajú sa taktiež predstavenia "Poslednej večere". Na veľký piatok držia všetci obyvatelia Malty smútok. Všetky verejné inštitúcie sú v tento deň uzavreté, rovnako tak ako všetky zábavné podniky, kiná, divadlá i múzeá. Vo večerných hodinách sa potom konajú rozsiahle sprievody so sochami trpiaceho Ježiša Krista. Radosť sa na Maltu navráti až s Veľkonočnou nedeľou. Jej sprievody sú naopak veselé, doprevádzané kapelami. Na Veľkonočný Pondelok sa schádzajú rodiny a ich priatelia, obdarovávajú sa a trávia chvíle plné pohody na pikniku v prírode. Tradičným maltským veľkonočným pokrmom nie sú vajíčka, ale sladké mandľové pečivo.

  V stredu v týždňa po Veľkonočnej nedeli sa na Malte každoročne oslavuje Sviatok svätého Grigora. Sprievod mieriaci do kostola sv. Grigora je vďakuvzdanie bohu za to, že zastavil v 17. storočí morovú epidémiu, pri ktorej prišlo o život mnoho miestnych obvyteľov. Ešte v nedávnej dobe bol tento sviatok považovaný za úplne najvýznamnejší. Zakončením sprievodu býva rybárska dedinka Marsaxlokk, kde sa celé rodiny schádzajú i so svojimi priateľmi a doprajú si bohatý prostredný piknik.

  Najväčšou letnou slávnosťou Malty je folklórny festival, tradične spojený s oslavami sviatku svätého Petra a Pavla 29. júna. Oslavy sa nesú prevažne v duchu rodinnej a spoločenskej zábavy. Ľudia sa schádzajú na denných i nočných piknikoch, na ktorých sa podáva predovšetkým králičie mäso upravené na najrôznejšie spôsoby. Spolu so svojimi známymi taktiež obyvatelia Malty navštevujú poľnohospodárske výstavy či závody koní a oslov. Všade znie spev a zvuk gitary.

  I tá najmenšia dedinka na Malte má svojho patrona, ku ktorému jej obyvatelia vzhliadajú s veľkou úctou a s obľubou oslavujú jeho pamiatku. Taká slávnosť sa nazýva festa a pripadá obvykle na obdobieletných mesiacov. Súčasťou osláv je slávnostná výzdoba kostolov, veľkolepé bohoslužby, rôzne koncerty, žiarivé ohňostroj a samozrejme takteiž slávnostný sprievod obyvateľov dediny či mesta so sochou onoho miestneho patróna.
  Na 8. septembra pripadá štátny sviatok Deň víťazstva. Je oslavou hneď troch významných udalostí - narodenie Panny Márie, koniec Veľkého obliehania a výročie kapitulácie talianskej armády behom 2. svetovej vojny. jednou akcií, ktorá je súčasťou osláv tohoto dňa, sú veľké velárske závody v prístave Great Harbor.

  vianoce sú na Malte sviatkom prežiareným slnečnými paprskami. Miestne vianočné zvyky sú oproti tým naším taktiež značne netradičné. Vzhľadom k silnému katolíckemu vyznaniu obyvateľov sú oslavy vianočných sviatkov na Malte ozaj intenzívne. Konajú sa nádherné omše s vianočnými koledami a podmanivým osvetlením, osltáre barokových kostolov zdobia úctihodné kvetinové aplikácie. Pokiaľ túžite potom, užiť si oslavu Vianoc trochu inak, než je u vás zvykom, bude pre Vás cesta na Maltu práve v tomto období jedinečným zážitkom.