Lesotho Lesotho

  • Vlastnosti elektrickej siete

    Pre cestovanie autom je vyžadovaný medzinárodný vodičský preukaz.

    Sieť čerpacích staníc pohonných hmôt zďaleka nedosahuje úroveň v JAR ani hustotou, ani kvalitou poskytovaných služieb. To isté platí i o cestnom systéme krajiny. Neodporúča sa používať vedľajšie cesty, ktoré sú kamenisté a prašné. V prípade poruchy je pomoc veľmi ťažko dosiahnuteľná. V Lesothe sa jazdí vľavo.

  • Ďalšie upozornenia

    S ohľadom na nadmorskú výšku sa odporúča dôkladne chrániť pred intenzívnym slnečným žiarením. Vhodné sú opaľovacie oleje a krémy pre vysokohorskú turistiku. Používanie kvalitných slnečných okuliarí je tu nutnosťou.