Kazachstan Kazachstan

  • Zdravie

    Prvá pomoc je poskytovaná zdarma. Následnú starostlivosť je nutné už platiť.
    Konkrétnu cenu za jednotlivé lekárske úkony nie je možné odhadnúť. V prvom rade sa ceny líšia v každej nemocnici a v druhom rade ide o spôsob platby (či sa bude jednať o riadnu platbu alebo o úplatok). V každom prípade sú ceny vysoké a odporúča sa pri ceste do RK maximálne poistiť.