Kazachstan Kazachstan

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Pokiaľ občan cestuje motorovým vozidlom, vyžaduje sa vodičský a technický preukaz vozidla. V prípade, že majiteľom vozidla je iná osoba, než tá, ktorá vedie toto vozidlo, je dobré mať plnú moc na užívanie vozidla overenú notárom. Zelená karta ani medzinárodný očkovací preukaz nie sú podmienkou.    Po mestách je možné jazdiť MHD, alebo "taxikom". Jedná sa o súkromné vozidlá ktorých majitelia si takto privyrábajú. Nie sú žiadno označené.

    Dianičné a cestné poplatky sa tu nevyberajú (okrem vozidiel TIR).