Kazachstan Kazachstan

 • Ďalšie upozornenia

  Z vojenského hľadiska je situácia úplne bezproblémová. Kriminalita je v podstate zrovnateľná so SR.
  Neodporúča sa ukazovať kdekoľvek pri platení väčšie množstvo peňazí, pričom je ale potrebné si so sebou vziať hotovosť, pretože automatov na platobné karty je tu veľmi málo a nachádzajú sa len priamo v centrálach veľkých bánk alebo v luxusných hoteloch a ich technický stav je často problematický. Mena v KR je "tenge" . Najrozšírenejším platidlom je americký dolár a nasleduje euro.

  Odporúča sa prísne dbať na predpisy a akékoľvek nariadenia, hlavne pri vedení motorového vozidla. Milícia i pri sebamenšom priestupku vymáha pokuty - resp. skôr úplatky, pretože pokutovaný takmer nikdy neobdrží pokutový blok. Obzvlášť, ak zistí milícia, že sa jedná o cudzinca, snaží sa pokutu vymáhať v USD.

  Pokiaľ sa jedná o vojenské pásma, prípadne o uzavreté oblasti, je úplne vylúčené, aby do nich občan vstúpil nevedome alebo omylom.
  Na ZÚ Almaty je kniha, kde sa turista môže zapísať a udať dĺžku a miesto pobytu.

  Všebecne sa neodporúča, aby sa turista mimo mesta pohyboval úplne sám. Minimálne by mali spolu cestovať dvaja ľudia.