Kanada Kanada

  • Cestovné doklady

    cestovný pas

  • Víza

    O turistické vízum sa žiada vo Viedni laurenzberg2, 1010 Wien, poplatok 75,- CAD, 2x fotografia, výpis z bankového účtu, spiatočnú letenku, doklad o zamestnaní, čerpanie riadnej dovolenky a potvrdenie CK o finančnom zabezpečení cesty, dôchodcovia - doklad o penziii, študenti - doklad o štúdiu.