Atlas

Južná Amerika je kontinent ležiaci väčšou časťou na južnej pologuli. Južnou Amerikou prechádza rovník; kontinent je ohraničený Tichým oceánom zo západu a Atlantickým oceánom z východu.

Južná Amerika je spojená so Severnou Amerikou úzku pevninskou úžinou zvyčajne nazývanú Stredná Amerika. K tomuto prepojeniu došlo z geologického hľadiska veľmi nedávno. Po celej dĺžke západného pobrežia Južnej Ameriky sa vypína pohorie Ánd. Na východ od Ánd, smerom do vnútrozemia, sú rozľahlé oblasti tropického dažďového pralesa. Väčšina juhoamerickej pevniny východne od Ánd patrí do povodia Amazonky.

K prvému osídlenia Južnej Ameriky došlo zrejme prechodom ľudí cez pevninský most v dnešnom Beringovu prielivu. Existujú však aj náznaky migrácie z južného Tichého oceánu. Jihoamerický kontinent bol od 16. storočia do začiatku 19. storočia takmer úplne rozdelený do kolónií pod španielskou a portugalskou správou. V súčasnosti tu existuje niekoľko nezávislých republík a pár zostávajúcich kolónií: Francúzska Guyana, Falklandy a priľahlé ostrovy.K juhoamerickému kontinentu sa počítajú aj priľahlé ostrovy, z ktorých väčšina je kontrolovaná krajinami na kontinente.