Jordánsko - Ammán Jordánsko

  • Čas letu

    04:00 h

  • Popis

    Jordánska metropola je malebné kozmopolitné mesto rozkladajúce sa na siemych pahorkoch, v grécko - rímskom období známe pod menom Philadelphia. Mesto si stále uchováva spojenie s minulosťou trdíciami, viditeĽné najmä vo štvrti Starý Ammán. Niektoré z archeologických nálezísk tu odkrývajú pamiatky staré až 5000 rokov, nájdeme tu rovnako upomienky na rímsku nadvládu (honosné fórum, Herkulesov chrám a predovšetkým amfiteáter s hľadiskom pre 6000 divákov), kostoly z byzantského obdobia alebo monumentálna citadela s ummajovskou mešitou. V Ammáne možete navštívíť početné múzeá, z ktorýck k najvýznamnejším patrí Jordánske archeologické múzeum, v ktorom je možné vidieť okrem iného i zbierku slávnych Kumarských zvitkov, Jordánske etnografické múzeum a Múzeum ľudových tradícií s bohatýámi zbierkami predmetov miestneho folklóru alebo Jordánsku národnú galériu ponúkajúcu expozíciu, v ktorej sú zastúpení najvýznamnejší jordánsky a arabský výtvarníci súčastnosti. Snáď každý turista rád navštívy tradičné trhovisko, aby sa nabažil farebného orientálneho koloritu.

Najnovšie recenzie Jordánsko - Ammán

Všetky recenzie Jordánsko - Ammán