Japonsko Japonsko

  • Vlastnosti elektrickej siete

    100 V, 50 - 60 Hz, nie je možné tu použiť zvyčajne žiadne elektrické resp. elektronické spotrebiče dovezené zo SR, doporučuje sa vziať so sebou adaptér. V Japonsku existujú iné technické normy ako v Európe či USA. Z tohto dôvodu sa neodporúča našim turistom kupovať ako darček elektroniku.

  • Ďalšie upozornenia

    Veľké ťažkosti môžu turistom v Japonsku spôsobiť ich zdravotné problémy a to predovšetkým vzhľadom k veľmi vysokým nákladom na zdravotnú starostlivosť aj na drobné ošetrenia. Preto sa odporúča uzavrieť pred cestou do Japonska plné zdravotné poistenie, vrátane nákladov na repatriáciu. V súvislosti s výskytom tzv. vtáčej chrípky v Japonsku doporučuje MZV slovenským občanom cestujúcim do tejto krajiny, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a dôsledne dodržiavali pravidlá hygieny. MZV v žiadnom prípade nedoporučuje konzumáciu tepelne nedostatočne zpracovaného hydinového mäsa či vajec, návštevu hydinových závodov a fariem, alebo vtáčích trhov. Ďalej doporučuje, aby bolo zamedzené kontaktu s uhynutými zvieratami.