Irak Irak

  • Rýchlokurz jazyka

    Arabčina je semitský jazyk. Kedysi ňou nehovorili iba Arabi, ale slúžila ako medzinárodný jazyk, podobne ako latinčina v stredovekej Európe. Arabčina je predmetom štúdia arabistiky. Existujú značné rozdiely medzi spisovnou arabčinou a regionálnymi hovorovými jazykmi (napr. egyptskou, sýrskou, irackou, marockou hovorovou arabčinou). Spisovná arabčina sa len málo líši od jazyka Koránu, ale aktívne ju ovládajú iba vzdelanci.