Irak Irak

  • Možnosti cestovania a dopravy

    Letecky sa dá do Iraku prepraviť cez Istanbul, Dubaj či priamo z Londýna. Po zemi sa možno dopraviť do Iraku za pokojnejšej situácie len z Turecka.