Irak Irak

  • Fauna

    Nájdeme tu daniela mezopotámskeho, gazelu arabskú a v horách kozu bezoárovú. Z veľkých šeliem sa tu dosť zriedkavo vyskytujú gepardy a leopardy, šakal zlatý a hyena pásavá. Krajina je bohatá na vtáky, prevažne dravce, hrabavce a pri riekach žijúce vodné vtáctvo. Z plazov tu žijú napríklad agami či vretenica rožkatá. Rieky sú bohaté na ryby, žije tu mnoho kaprovitých druhov.