Burundi Burundi

 • Cestovné doklady

  Na oprávnený vstup na územie tejto krajiny potrebujete platný cestovný pas, ktorého platnosť bude minimálne o 3 mesiace dlhšia než doba vášho pobytu, medzinárodný očkovací preukaz s platným očkovaním proti cholere, meningitíde a žltej zimnici, a, samozrejme, platné víza, o ktoré si Slováci musia zažiadať na veľvyslanectve v Berlíne.

 • Víza

  Pre občanov SR platí vízový režim na všetky druhy pasov. Poplatok za turistické alebo služobné víza: 80 USD (platnosť víza 3 mesiace, max. doba pobytu 30 dní). Podľa vyjadrenia veľvyslanectva Burundi v Nairobi je možné vízum udeliť v priebehu jedného dňa. Potrebné sú dve fotografie pasového formátu a vyplnenie vízového formulára. Najvhodnejšia forma vstupu do krajiny je letecká (leteckým spojením cez Nairobi).
  Osoby prichádzajúce z krajiny, kde nie je veľvyslanectvo Burundi, môžu na hraničných priechodoch získať vstupnú pečiatku. V priebehu 24 hodín si potom musia u Cudzineckej služby Burundi vybaviť plnohodnotné víza, inak si môžu skomplikovať výjazd z krajiny.
  Vstup do krajiny sa odporúča letecky - letisko BUJUMBURA je v súčasnosti prístupné len leteckým spojením z Nairobi.

 • Colné a devízové predpisy

  Vývoz, prevoz aj dovoz akýchkoľvek predmetov pochádzajúcich alebo vyrobených z divokej zveri (trofeje, výrobky zo slonoviny alebo z kože chránených druhov zvierat, ale aj z morskej fauny) je trestný, vývoz živých divokých zvierat, hmyzu alebo rastlinných druhov bez zvláštneho povolenia je prísne zakázaný.
  Na ďalšie podrobnosti sa odporúča opýtať sa pri podávaní žiadosti o vízum na zastupiteľskom úrade Burundi.